Aplikace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti výroby automobilových karoserií. Díky jeho realizaci dojde ke zvýšení produktivity a efektivity výroby a tím k růstu přidané hodnoty u komplikovaných součástí pro automobilový průmysl. Využití nových poznatků umožní výrobu dosud nevyrobitelných dílů s vynikajícími vlastnostmi, což otevírá prostor pro novou GPT ve výrobě komponentů dopravních prostředků.
V průběhu projektu bude vyvinuta nová technologie pro výrobu tvarově složitých výlisků vyráběných hlubokým tažením plechů zatepla využívající lokálně modifikovaných technologických vlastností v plechovém polotovaru. Ty budou modifikovány řízením teplotního pole v průběhu procesu tím, že bude v kritických místech snížena teplota polotovaru a tím se plastická deformace přesune do míst, v nichž je předpoklad vzniku vady nižší. Tato technologie umožní vyrábět výtažky s velkou hloubkou stěn na jeden tah.

Contacts

EBZ Hoffmann s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

e-mail: info.cz@ebz-group.com /
Sales department: Tel. +420 572 420 644

EBZ Group GmbH: e-mail: info(at)ebz-group.com / Tel. +49 (0)751 886-0