Inovace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Inovace výroby ve společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000098

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nové výrobkové řady nové generace lisovaných automobilových dílů, které byly na základě poptávek od výrobců vyrobeny ve vlastním prototypovém centru společnosti. Jedná se o výrobu tzv. strukturálních dílů, kterými jsou např. výztuhy c-sloupku, díly do podlahy automobilu a nepevnostní výztuhy. Díky tomu dojde k dalšímu posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt se zaměřuje také na procesní inovaci, jejímž výsledkem bude optimalizace výrobního procesu malých dílů.

Contacts

EBZ Hoffmann s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

e-mail: info.cz@ebz-group.com /
Sales department: Tel. +420 572 420 644

EBZ Group GmbH: e-mail: info(at)ebz-group.com / Tel. +49 (0)751 886-0