Inovace II

V roce 2017 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Zavedení výroby nového druhu vysokopevnostních odlehčených karosérií

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008756

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nového druhu karosérií a karoseriových dílů a to za využití inovovaných (vysokopevnostní ocel) a zcela nových materiálů (hliníkové slitiny, kompozitní materiály). Nové druhy karoserií budou lehčí, pevnější a výrazně odolnější proti deformacím či vnějším poškozením. Komplexnost výroby je již na takovém stupni, že je bude možno vyrábět pouze při zavedení zcela nového způsobu výroby, kterým jsou robotická centra, fungující na principech Průmyslu 4.0.

Kontakty

KOVOVÝROBA HOFFMANN , s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

sekretariát: e-mail: info(at)kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 612
nákup: e-mail: nakup(at)kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 688
obchod: e-mail: obchod(at)kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 644

EBZ Group GmbH: e-mail: info(at)ebz-group.com / Tel. +49 (0)751 886-0