Společnost EBZ Hoffmann s.r.o. je součástí německé skupiny EBZ Group.


 

Základní data

Vlastnická struktura:
100 % EBZ International GmbH
Jednatel společnosti:
Ing. Tomáš Ondříšek
Jednatel společnosti:
Markus Kugel
Jednatel společnosti:
Joachim Wieland
Počet zaměstnanců:
275
Celková rozloha areálu společnosti:
58 214 m2
Rozloha výrobních a skladovacích prostorů:
16 599 m2
Roční obrat:
16 mil. €
Certifikáty:
ISO 9001, ISO 14001, TISAX (DUNS 496730974)
IČ:
25321820

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka C 25566

Historie společnosti

1990
Založení firmy „Lubomír Hoffmann“ v Uherském Hradišti
1993
Začátek výroby pro automobilový a letecký průmysl
1996
Zahájení výstavby nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1996
Založení společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
1998
Přestěhování společnosti do nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1999
Rozšíření firmy o druhou výrobní halu
2003
Rozšíření firmy o třetí výrobní halu
2008
Rozšíření firmy o čtvrtou výrobní halu včetně nové administrativní budovy
2015
Design a výroba vlastní karoserie prototypu HN R200
2017
Začlenění pod mateřskou společnost Hoffmann Investments a.s.
2019
Začlenění pod společnost EBZ International GmbH

Kariéra

Zasláním životopisu nebo vyplněného Dotazníku žadatele o zaměstnání do společnosti EBZ Hoffmann s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů v něm uvedených za účelem výběrového řízení na nové pracovníky.

Vaše osobní údaje budou ve firemní databázi uchovány po dobu 1 roku.

Souhlas s uchováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info.cz@ebz-group.com.

PŘIJMEME Brusič na plocho / na kulato, obráběč CNC, nástrojař

PŘIJMEME SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ

 

Inovace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Inovace výroby ve společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000098

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nové výrobkové řady nové generace lisovaných automobilových dílů, které byly na základě poptávek od výrobců vyrobeny ve vlastním prototypovém centru společnosti. Jedná se o výrobu tzv. strukturálních dílů, kterými jsou např. výztuhy c-sloupku, díly do podlahy automobilu a nepevnostní výztuhy. Díky tomu dojde k dalšímu posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt se zaměřuje také na procesní inovaci, jejímž výsledkem bude optimalizace výrobního procesu malých dílů.

Aplikace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti výroby automobilových karoserií. Díky jeho realizaci dojde ke zvýšení produktivity a efektivity výroby a tím k růstu přidané hodnoty u komplikovaných součástí pro automobilový průmysl. Využití nových poznatků umožní výrobu dosud nevyrobitelných dílů s vynikajícími vlastnostmi, což otevírá prostor pro novou GPT ve výrobě komponentů dopravních prostředků.
V průběhu projektu bude vyvinuta nová technologie pro výrobu tvarově složitých výlisků vyráběných hlubokým tažením plechů zatepla využívající lokálně modifikovaných technologických vlastností v plechovém polotovaru. Ty budou modifikovány řízením teplotního pole v průběhu procesu tím, že bude v kritických místech snížena teplota polotovaru a tím se plastická deformace přesune do míst, v nichž je předpoklad vzniku vady nižší. Tato technologie umožní vyrábět výtažky s velkou hloubkou stěn na jeden tah.

Kontakty

EBZ Hoffmann s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

sekretariát: e-mail: info.cz(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 612
nákup: e-mail: nakup(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 688
obchod: e-mail: obchod(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 644

EBZ Group GmbH: e-mail: info(at)ebz-group.com / Tel. +49 (0)751 886-0