Mise a vize

Téměř každý automobil se skládá z desítek až stovek různých pohledových, konstrukčních nebo bezpečnostních plechových dílů – a to neustále nových tvarů a prvků. I jednoduchá hrana či linie designera na karoserii automobilu může být obrovskou technickou výzvou pro tým našich pracovníků. Naší vizí je být neustále takovou firmou, která dokáže představy designérů a konstruktérů realizovat. Naším cílem je umět na každý tvarový plechový díl vyvinout a vyrobit lisovací nářadí, následně díl vyrobit a poté smontovat do podsestav a sestav představujících části nebo i celky prototypových vozů. Důvěra našich zákazníků je pro nás zavazující. Nejenže musíme splňovat veškeré požadavky na kvalitu, ale také veškeré požadavky na šetrný vztah k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a v neposlední řadě požadavky na bezpečnost informací. Že jsme držiteli všech certifikátů potřebných pro naši specializaci v oblasti automobilové výroby, je samozřejmostí. Naší strategií je důvěra ve schopné zaměstnance. Neustálá modernizace strojového parku včetně veškerého vybavení a prostor v souladu se soustavnou prací na firemní kultuře je pak její nedílnou součástí. Ostatně k uskutečňování uvedené strategie nám přirozeně napomáhá rovněž náš region se silnou strojařskou tradicí.

 

Základní data

Vlastnická struktura:
100 % Hoffmann Investments, a. s.
Ředitel společnosti:
Ing. Tomáš Ondříšek
Počet zaměstnanců:
307
Celková rozloha areálu společnosti:
58 214 m2
Rozloha výrobních a skladovacích prostorů:
16 599 m2
Roční obrat:
20 mil. €
Certifikáty:
ISO 9001 & ISO 14001
IČ:
25321820

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka C 25566

Historie společnosti

1990
Založení firmy „Lubomír Hoffmann“ v Uherském Hradišti
1993
Začátek výroby pro automobilový a letecký průmysl
1996
Zahájení výstavby nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1996
Založení společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
1998
Přestěhování společnosti do nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1999
Rozšíření firmy o druhou výrobní halu
2003
Rozšíření firmy o třetí výrobní halu
2008
Rozšíření firmy o čtvrtou výrobní halu včetně nové administrativní budovy
2015
Design, a výroba vlastní karoserie prototypu HN R200
2017
2017 začlenění pod mateřskou společnost Hoffmann Investments a.s.

Kariéra

Zasláním životopisu nebo vyplněného Dotazníku žadatele o zaměstnání do společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů v něm uvedených za účelem výběrového řízení na nové pracovníky.

Vaše osobní údaje budou ve firemní databázi uchovány po dobu 1 roku.

Souhlas s uchováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info.cz@ebz-group.com.

PŘIJMEME Brusič na plocho / na kulato, obráběč CNC, nástrojař

PŘIJMEME SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ

Inovace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Inovace výroby ve společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000098

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nové výrobkové řady nové generace lisovaných automobilových dílů, které byly na základě poptávek od výrobců vyrobeny ve vlastním prototypovém centru společnosti. Jedná se o výrobu tzv. strukturálních dílů, kterými jsou např. výztuhy c-sloupku, díly do podlahy automobilu a nepevnostní výztuhy. Díky tomu dojde k dalšímu posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt se zaměřuje také na procesní inovaci, jejímž výsledkem bude optimalizace výrobního procesu malých dílů.

Inovace II

V roce 2017 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Zavedení výroby nového druhu vysokopevnostních odlehčených karosérií

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008756

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nového druhu karosérií a karoseriových dílů a to za využití inovovaných (vysokopevnostní ocel) a zcela nových materiálů (hliníkové slitiny, kompozitní materiály). Nové druhy karoserií budou lehčí, pevnější a výrazně odolnější proti deformacím či vnějším poškozením. Komplexnost výroby je již na takovém stupni, že je bude možno vyrábět pouze při zavedení zcela nového způsobu výroby, kterým jsou robotická centra, fungující na principech Průmyslu 4.0.

Aplikace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti výroby automobilových karoserií. Díky jeho realizaci dojde ke zvýšení produktivity a efektivity výroby a tím k růstu přidané hodnoty u komplikovaných součástí pro automobilový průmysl. Využití nových poznatků umožní výrobu dosud nevyrobitelných dílů s vynikajícími vlastnostmi, což otevírá prostor pro novou GPT ve výrobě komponentů dopravních prostředků.
V průběhu projektu bude vyvinuta nová technologie pro výrobu tvarově složitých výlisků vyráběných hlubokým tažením plechů zatepla využívající lokálně modifikovaných technologických vlastností v plechovém polotovaru. Ty budou modifikovány řízením teplotního pole v průběhu procesu tím, že bude v kritických místech snížena teplota polotovaru a tím se plastická deformace přesune do míst, v nichž je předpoklad vzniku vady nižší. Tato technologie umožní vyrábět výtažky s velkou hloubkou stěn na jeden tah.

Českých 100 nej

V roce 2017 jsme získali 44. místo v anketě Českých 100 Nejlepších a navázali jsme tak na získaná ocenění z let 2016 a 2015. Cenu Gentleman Pro na Pražském hradě v roce 2017 obdržel také zakladatel společnosti pan Lubomír Hoffmann.

Diplom

Společenská odpovědnost

Naší vizí je zacházet se společenskou odpovědností jako s významnou součástí naší firmy a uvažovat o ní jako o součásti našeho obchodního zaměření. Každá významná společnost by měla být odpovědná nejen ke svým zákazníkům a zaměstnancům, ale neměla by být lhostejná ani ke svému okolí.

Naše dlouhodobé aktivity ve veřejně prospěšné oblasti se zaměřují na podporu sociálně slabších, znevýhodněných a hendikepovaných občanů, od dětí až po seniory, a vedly od roku 2016 k přímé podpoře Nadačního fondu VIAIVA. www.viaiva.cz

Odborná praxe žáků a studentů

 

 

Kontakty

EBZ Hoffmann s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

sekretariát: e-mail: info.cz(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 612
nákup: e-mail: nakup(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 688
obchod: e-mail: obchod(at)ebz-group.com / Tel. +420 572 420 644

EBZ Group GmbH: e-mail: info(at)ebz-group.com / Tel. +49 (0)751 886-0