Mise a vize

Téměř každý automobil se skládá z desítek až stovek různých pohledových, konstrukčních nebo bezpečnostních plechových dílů – a to neustále nových tvarů a prvků. I jednoduchá hrana či linie designera na karoserii automobilu může být obrovskou technickou výzvou pro tým našich pracovníků. Naší vizí je být neustále takovou firmou, která dokáže představy designérů a konstruktérů realizovat. Naším cílem je umět na každý tvarový plechový díl vyvinout a vyrobit lisovací nářadí, následně díl vyrobit a poté smontovat do podsestav a sestav představujících části nebo i celky prototypových vozů. Důvěra našich zákazníků je pro nás zavazující. Nejenže musíme splňovat veškeré požadavky na kvalitu, ale také veškeré požadavky na šetrný vztah k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a v neposlední řadě požadavky na bezpečnost informací. Že jsme držiteli všech certifikátů potřebných pro naši specializaci v oblasti automobilové výroby, je samozřejmostí. Naší strategií je důvěra ve schopné zaměstnance. Neustálá modernizace strojového parku včetně veškerého vybavení a prostor v souladu se soustavnou prací na firemní kultuře je pak její nedílnou součástí. Ostatně k uskutečňování uvedené strategie nám přirozeně napomáhá rovněž náš region se silnou strojařskou tradicí.
Lubomír Hoffmann, Mgr. Marek Hoffmann

 

Základní data

Vlastnická struktura:
80% Lubomír Hoffmann
 
20% Mgr. Marek Hoffmann
Ředitel společnosti:
Mgr. Marek Hoffmann
Počet zaměstnanců:
307
Celková rozloha areálu společnosti:
58 214 m2
Rozloha výrobních a skladovacích prostorů:
16 599 m2
Roční obrat:
20 mil. €
Certifikáty:
ISO 9001 & ISO 14001
IČ:
25321820

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka C 25566

Historie společnosti

1990
Založení firmy „Lubomír Hoffmann“ v Uherském Hradišti
1993
Začátek výroby pro automobilový a letecký průmysl
1996
Zahájení výstavby nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1996
Založení společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
1998
Přestěhování společnosti do nového výrobního areálu v Ostrožské Nové Vsi
1999
Rozšíření firmy o druhou výrobní halu
2003
Rozšíření firmy o třetí výrobní halu
2008
Rozšíření firmy o čtvrtou výrobní halu včetně nové administrativní budovy
2013
Instalace lisu SCHULER SHC 2500 tun
2015
Design, a výroba vlastní karoserie R200

Profese, které hledáme

NÁSTROJAŘ
Hledáme výhledově
KAROSÁŘ – LISAŘ
Hledáme výhledově
KONSTRUKTÉR
Hledáme výhledově

 

Pokud vaše kvalifikace a praxe splňuje požadavky na tuto profesi, vyplňte prosím níže uvedený dotazník a zašlete jej ze své e-mailové adresy nebo poštou na adresy uvedené v kontaktech. Váš životopis bude zařazen do naší databáze uchazečů o zaměstnání po dobu 1 roku a v případě, že se v naší firmě vyskytne pracovní pozice odpovídající vaší kvalifikaci, určitě vás oslovíme.

 

 

Aplikace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti výroby automobilových karoserií. Díky jeho realizaci dojde ke zvýšení produktivity a efektivity výroby a tím k růstu přidané hodnoty u komplikovaných součástí pro automobilový průmysl. Využití nových poznatků umožní výrobu dosud nevyrobitelných dílů s vynikajícími vlastnostmi, což otevírá prostor pro novou GPT ve výrobě komponentů dopravních prostředků.
V průběhu projektu bude vyvinuta nová technologie pro výrobu tvarově složitých výlisků vyráběných hlubokým tažením plechů zatepla využívající lokálně modifikovaných technologických vlastností v plechovém polotovaru. Ty budou modifikovány řízením teplotního pole v průběhu procesu tím, že bude v kritických místech snížena teplota polotovaru a tím se plastická deformace přesune do míst, v nichž je předpoklad vzniku vady nižší. Tato technologie umožní vyrábět výtažky s velkou hloubkou stěn na jeden tah.

Inovace I

V roce 2016 byla společnosti Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Inovace výroby ve společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000098

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a je zaměřen na zavedení výroby nové výrobkové řady nové generace lisovaných automobilových dílů, které byly na základě poptávek od výrobců vyrobeny ve vlastním prototypovém centru společnosti. Jedná se o výrobu tzv. strukturálních dílů, kterými jsou např. výztuhy c-sloupku, díly do podlahy automobilu a nepevnostní výztuhy. Díky tomu dojde k dalšímu posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt se zaměřuje také na procesní inovaci, jejímž výsledkem bude optimalizace výrobního procesu malých dílů.

Společenská odpovědnost

Naší vizí je zacházet se společenskou odpovědností jako s významnou součástí naší firmy a uvažovat o ní jako o součásti našeho obchodního zaměření. Každá významná společnost by měla být odpovědná nejen ke svým zákazníkům a zaměstnancům, ale neměla by být lhostejná ani ke svému okolí. Naše dotační strategie jsou proto zaměřeny zejména na podporu sociálně slabších, nemohoucích a handicapovaných – ať už dětí či seniorů, a rovněž na aktivity, které napomáhají utvářet a zvelebovat kolorit našeho regionu.

Podporujeme:
Sociální služby – Uherské Hradiště
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
Městská společnost sportovní a rekreační MB
Dětský folklórní sbor Dolinečka
TJ oddíl Kanoistiky – Ostrožská Nová Ves
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Diakonie ČCE - středisko Cesta Uherské Hradiště
Cimbálová Muzika Bálešáci
Fotbalový oddíl Ostrožská Nová Ves
Občanské sdružení Staroměstští šohající
Oblastní charita Uherské Hradiště
Český svaz včelařů Ostrožská Nová Ves
Nadace Veronica
Speed Racing Team – Popovice
Nemocnice Uherské Hradiště
Slovácký komorní orchestr

Kontakty

KOVOVÝROBA HOFFMANN , s.r.o.
Dědina 959
687 22 Ostrožská Nová Ves
Česká Republika

sekretariát: e-mail: info@kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 612
nákup: e-mail: nakup@kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 688
obchod: e-mail: obchod@kvhoffmann.cz / Tel. +420 572 420 644